Wat is rouw?

Als men denkt aan rouw, dan denkt men vaak aan het verlies van een dierbare door overlijden.